Werkwijze

Hoe ga ik als diëtist te werk

Het eerste  gesprek zal ongeveer een uur duren. In dit gesprek hebben we het over je klachten, je hulpvraag, de doelen die je wilt bereiken, je huidige voedings- en beweegpatroon en je persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens kunnen we samen naar mogelijkheden zoeken om je voedings- en beweegpatroon te verbeteren. Hierdoor past het advies bij jou waardoor het gemakkelijker toe te passen is. Elk advies is dus een advies op maat en verschilt van persoon tot persoon.

Client: “Na kleine aanpassing in mijn voedingspatroon zijn mijn cholesterol, bloeddruk en gewicht gezakt. Dit alles kan ik nu ook gemakkelijk volhouden. Afspraken werden gepland wanneer ik kon, duidelijke informatie, en ik kon ten alle tijden appen/ mailen.”

De vervolggesprekken

De vervolggesprekken zullen ongeveer 30 minuten in beslag nemen. We bespreken de voortgang van de behandeling en bekijken de resultaten. Als het nodig is kunnen we samen het behandelplan aanpassen waardoor je weer verder kunt. Verder zal ik je kennis verbreden op het gebied van voeding. Mocht het gewenst zijn kunnen we ook eens samen boodschappen gaan doen, of bij je thuis in de koelkast kijken. Naast het adviseren zal ik je stimuleren en aanmoedigen om jouw doelen te bereiken.

Privacy

Ik ben gebonden aan het medisch beroepsgeheim, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels waarborgen een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Zoeetje handelt conform deze regels. Klik hier voor de privacyverklaring van ZOeetje.

Klachten

Als er iets niet gaat volgens je verwachtingen, bespreek dit dan met mij. Ik sta altijd open voor oplossingen en verbeteringen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).

Interesse? Neem vrijblijvend contact op!

Klik hier om al mijn contactgegevens te bekijken