Verzekering

Dieetadvies in de basis verzekering

Sinds 1 januari 2013 zit dieetadvisering weer in de basisverzekering voor drie uur per kalenderjaar. Behandelingen van mij worden vergoed omdat ik met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten heb afgesloten.

Voor mensen boven de 18 jaar gaat de vergoeding ten koste van hun wettelijke verplichte eigen risico. Wanneer je aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat je meer uren vergoed krijgt. Klik op deze link voor een overzicht van aanvullende verzekeringen die dieetadvisering vergoeden in 2024. Ook kun je je verzekeringspolis raadplegen.

Direct toegankelijk

Voor een behandeling door mij heb je niet perse een verwijsbriefje nodig van je arts. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars je behandeling als je zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Daarom adviseer ik je een verwijsbriefje bij je arts te halen of je polis goed na te lezen of deze de directe toegang vergoedt.

Kom je zonder verwijzing, dan neem ik wat extra tijd om te onderzoeken of ik de aangewezen persoon ben om jou te helpen. In overleg met jou bepalen we of ik je huisarts informeer over onze gesprekken.

Ketenzorg

Wanneer je verwezen bent door de huisarts of praktijkondersteuner binnen de ketenzorg Diabetes Mellitus, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekten), dan worden de consulten zonder eigen risico vergoed. Ik ben aangesloten bij de zorggroep Elan.